Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση είναι 2ετής

Αφορά είδη που διανέμει αποκλειστικά στην Ελλάδα η Atrade

Η εταιρία εγγυάται στον αρχικό αγοραστή, ότι το προϊόν αυτό δεν παρουσιάζει ελάττωμα που οφείλεται στα υλικά που το αποτελούν η στην εργασία συναρμολόγησης του.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η Αtrade θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει κατά την κρίση της το ελαττωματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών.
Ο χρόνος και ο τρόπος επισκευής του προϊόντος είναι αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρίας.
Η μεταφορά των προς επισκευή προϊόντων από τον πελάτη προς την διεύθυνση της Atrade, γίνεται με ευθύνη του πελάτη. H εγγύηση αποδεικνύεται βάσει του παραστατικού αγοράς του προϊόντος (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Τιμολόγιο Αγοράς κ.α.) καθώς και από την έγγραφη δήλωση του προϊόντος από τον αγοραστή στην ιστοσελίδα της Atrade www.atrade.gr.

EΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

Tα ολοκληρωμένα ή τα τρανζίστορ εξόδου των ενισχυτών, οι κεφαλές μαγνητοφώνων, κεφαλές laser των CD, CD ROM, CDV και DVD, καλύπτονται με εγγύηση ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ. Oι μονάδες μεγαφώνων που έχουν καταστραφεί από κακή χρήση (υπεροδήγηση του ενισχυτή και η υπεροδήγηση των ηχείων) δεν καλύπτονται από εγγύηση.

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:

  • λάθος του πελάτη όπως κακή χρήση ή εγκατάσταση χωρίς την τήρηση των ενδείξεων του κατασκευαστή
  • Βλάβες και ζημιές στα αξεσουάρ
  • την ανώμαλη ή μη κατάλληλη χρήση των προϊόντων
  • τις βλάβες που οφείλονται στην παρέμβαση ενός μη εξουσιοδοτημένου τεχνικού
  • τις βλάβες που οφείλονται σε οποιαδήποτε εξωτερική αιτία (π.χ. χτύπημα εσωτερικό ή εξωτερικό, κεραυνός, αυξομείωση της τάσης του ρεύματος, οξείδωση, παρουσία άμμου…).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος που αγοράσατε. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό καλύπτουν τη σωστή χρήση, συνδεσμολογία αλλά και συντήρηση του προϊόντος.

Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για βλάβες που προέρχονται από:

  • Αμέλεια (π.χ. βλάβες από διαρροές οξέων μπαταριών)
  • Κακή χρήση
  • Χρήση αντίθετη με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής (κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο δίκτυο της ΔΕΗ).
  • Oποιαδήπατε επισκευή ή μετατροπή που έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
  • Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει: Όταν ο σειριακός αριθμός (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί ή αφαιρεθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – Απαραίτητη κρίνεται η επικοινωνία με την Atrade πριν την αποστολή του προϊόντος προς επισκευή. Τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή πρέπει να είναι επιμελώς και ασφαλώς συσκευασμένα στις αυθεντικές συσκευασίες.